Maak kennis met de ACT-module bij Liv

ACT is inmiddels een groot begrip. Praktijkondersteuners merken steeds meer de voordelen van deze therapievorm. Om deze reden hebben wij bij Liv ook een ACT-module samengesteld: een uitgebreide module met oefeningen voor elke pijler. Benieuwd wat ACT is en hoe het je cliënt kan helpen? Lees meer in dit blog om te kijken of het iets is voor jouw cliënt.  

Waar staat ACT voor?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze vorm van cognitieve gedragstherapie helpt jouw cliënt afstand te nemen van bepaalde gedachten en bepaalde zaken te accepteren. Je kunt de cliënt helpen flexibeler met gedachten om te gaan. Met ACT leer je jouw cliënt er op een andere manier mee om te gaan en meer in het hier en nu te leven. In een maatschappij met meer druk en veel prikkels wordt deze therapievorm steeds populairder. 

Wat doet ACT precies?  

ACT gaat voor een groot deel over het accepteren van gevoelens en emoties - je leert dus afstand nemen van eigen gedachten of vervelende en traumatische gebeurtenissen.  De ACT-module leert jouw cliënt hier beter mee om te gaan en het te accepteren. 

Bij de ACT-therapie wordt vooral gekeken naar hoe de cliënt met bepaalde gevoelens omgaat. De cliënt gaat gedrag beter leren sturen, waardoor ze beter om kunnen gaan met bepaalde emoties die zomaar opkomen. Gedrag speelt bij ACT dus een grotere rol dan gevoelens en gedachten. 

Wanneer kan je ACT goed inzetten?  

De ACT-therapie kan breed worden ingezet. Denk aan cliënten met burn-out klachten, depressieve klachten, angsten en/of spanningen. Ook kan de therapie goed helpen bij mensen die patronen willen doorbreken.  Eigenlijk is het inzetbaar voor alle soort cliënten die bepaalde vervelende gevoelens, gedachten en herinneringen onder controle willen krijgen, deze willen veranderen of willen vermijden. Dit wordt wel experiëntiële vermijding genoemd.

De ACT-module bij Liv 

Omdat deze therapievorm steeds populairder wordt en het daarnaast bewezen resultaten oplevert hebben we bij Liv een ACT-module samengesteld. Voor elk kernproces (of pijler genoemd) hebben we een oefening gemaakt. 

ACT: Acceptatie 
Acceptatie staat voor het accepteren van de eigen innerlijke ervaringen. In plaats van de nare gedachten en gevoelens te vermijden of te onderdrukken ze er te laten zijn, ook als ze onaangenaam of pijnlijk zijn. 

ACT: Defusie 
Defusie betekent simpelweg het leren kijken naar je gedachten. De cliënt leert in deze stap om als het ware een stap achteruit te doen en te kijken naar zijn gedachten door ze te observeren, in plaats van ernaar te luisteren en erin verstrikt te raken. 

ACT: Mindfulness 
Mindfulness helpt de cliënt om contact te maken met alles wat hij denkt, voelt, is, en ervaart. Door deze vaardigheid aan te leren leert hij bewust te worden van alles dat hij ervaart en leert hij om meer in het ‘hier-en-nu’ te leven, in plaats van in zijn hoofd. 

ACT: Zelf-als-context 
Zelf- als- context leert de cliënt om een stap achteruit te doen en vanuit een ander perspectief zijn (moeilijke) gedachten en gevoelens te observeren. Hij leert actief op te merken dat hij opmerkt.  

ACT: Waarden 
Waarden leert de cliënt inzicht krijgen in de dingen die hij belangrijk vindt in het leven. In de oefening leert de cliënt wat waarden zijn en wordt hem het onderscheid tussen waarden en doelen uitgelegd. 

ACT: Toegewijd handelen 
Bij Toegewijde handelen gaat de cliënt verder aan de slag met zijn waarden, door in zijn waarden in kaart te brengen en wat hij binnen deze waarden graag zou willen bereiken en om daar vervolgens naar te leren handelen. 

Fit-60 

Liv heeft ook De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) geïntegreerd. Deze is te gebruiken als aanvulling op de ACT module. De FIT-60 is een zelfrapportage vragenlijst waarmee de richting van het behandeltraject kan worden bepaald en welke pijlers extra aandacht behoeven. 

De FIT-60 is onderdeel van de vragenlijstmodule binnen Liv. Dit is een aanvullende functionaliteit en kan extra licentiekosten met zich meebrengen.  

Vragen over onze ACT-module? 
Heb jij vragen over onze ACT-module of de FIT-60 vragenlijst? Neem dan eens contact met ons op. We staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. 

Wij komen graag met je in contact

Samen kijken we graag of Liv iets voor jouw praktijk is. 

Neem contact op

Meer artikelen