Jessica van der Staak

"De patiënt krijgt meer regie over en vertrouwen in zijn eigen proces."

Lees hieronder het interview met Jessica van der Staak, docent Hanzehogeschool en psycholoog.

Hanzehogeschool Groningen

Wat was jouw rol bij het tot stand komen van Liv?

Liv is ontstaan binnen de innovatiewerkplaats “E-mental health voor de POH-GGZ”. In deze werkplaats wordt samengewerkt tussen de Hanzehogeschool, Coolminds en CoachJezelf. Vanuit de opleiding Toegepaste Psychologie was ik de initiatiefnemer van dit project. Het idee voor Liv ontstond in 2014 omdat ik vanuit de vakgebieden psychologie en ICT veel mogelijkheden tot innovatie zag als het gaat om het inzetten van E-mental health binnen de POH-GGZ praktijk.

Waarom is Liv anders dan andere e-health platforms?

Binnen de meeste platforms worden oefeningen in vaste modules aangeboden, zoals een module voor angstklachten of een module voor depressie. Binnen Liv hebben we ervoor gekozen het mogelijk te maken om oefeningen op maat in te zetten, toegesneden op de individuele patiënt. Zo kan de POH-GGZ (in overleg met de patiënt) zelf beslissen welke, en hoeveel oefeningen het best bij iemand aansluiten. De oefeningen zijn “transdiagnostisch” (stoornis overstijgend) in te zetten, dit past goed bij de patiëntpopulatie binnen de POH-GGZ praktijk. Zo zijn er bijvoorbeeld oefeningen in de categorie emotieregulatie, slaap, het vergroten van zelfvertrouwen, het doorbreken van ongezonde gewoontes en het leren omgaan met stress; allemaal aspecten die bij verschillende type klachten een rol spelen.

Waarom zijn de oefeningen effectief?

De oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde technieken uit de positieve psychologie en de (derde generatie) cognitieve gedragstherapie. Voor de oefeningen uit de positieve psychologie geldt dat dit door POH-GGZ en patiënt als een verfrissende en motiverende methode wordt ervaren die handvaten biedt om veerkrachtig met uitdagingen om te kunnen gaan. Ook hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere psycho-educatie animatie ingebouwd, dit ervaren patiënten als veel prettiger dan het lezen van een stuk tekst. 

Wat is het voordeel van Liv ten opzichte van alleen reguliere therapie?

De kracht zit hem denk ik in de combinatie. Doordat de patiënt ook zelf thuis bezig is met de oefeningen kan dit het effect van de gesprekken verdiepen. Bovendien werkt het feit dat de patiënt ook thuis, los van de behandelkamer, bewust bezig is mijn zijn eigen herstel, heel positief voor zijn gevoel van zelfredzaamheid; de patiënt krijgt hiermee meer regie over en vertrouwen in zijn eigen proces.

Meer informatie of een demo aanvragen