Maak kennis met onze COMET module

Maak kennis met onze COMET module 

We hebben bij Liv weer een nieuwe module geïntroduceerd! Maak in dit blog kennis met onze COMET module en kijk of het iets is voor jouw cliënt. 

Over de COMET module


COMET staat voor Competitive Memory Training en is een gestructureerde cognitief-gedragstherapeutische behandeling. Deze is specifiek voor cliënten met een negatief zelfbeeld. De COMET training is van origine ontwikkeld door Kees Korrelboom.

De strategieën van COMET vallen terug op de huidige inzichten in leren en ‘ontleren’. Wat eenmaal is geleerd blijkt niet zomaar uit het langetermijngeheugen te verdwijnen. Het aangeleerde negatieve zelfbeeld wordt met COMET als ware gecorrigeerd door nieuwe leerervaringen.

Met de COMET training leert de cliënt een positief gevoel over het zelfbeeld te behouden, ook in situaties waarbij het negatieve zelfbeeld normaal naar voren komt.
De strategieën die de COMET gebruikt voor het versterken van het zelfbeeld zijn:

 • Herhaling: dagelijks positieve zelfervaringen beschrijven;
 • Imaginatie, inleving en motorische expressie: herinneringen oproepen van situaties waarin de positieve eigenschappen naar voren komen en deze herinnering versterken met behulp van een zelfverzekerde houding, uitspraak en motiverende muziek;
 • Contraconditionering: het versterken van (positieve) associaties tussen triggers die normaal gesproken negatieve zelfwaardering activeren. 

Waarom de COMET training?

Een negatief zelfbeeld is een belangrijk aspect van psychopathologie: het manifesteert zich als symptoom in verschillende emotionele stoornissen en verdwijnt niet altijd vanzelf wanneer de betreffende stoornis is behandeld.
Daarnaast is een negatief zelfbeeld een risicofactor voor het ontwikkelen van verschillende diagnoses en kan het de kans op terugval na aanvankelijk herstel verhogen.

Binnen de volwassenen psychiatrie is Competitive Memory Training op dit moment de methode met de meeste empirische ondersteuning voor het versterken van het zelfbeeld. Naast het versterken van het zelfbeeld laat de training ook positieve verandering zien in depressiviteit, autonomie en depressieve ruminatie.

Voor wie is de COMET training?


De COMET training is geschikt voor cliënten met een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld is één van de symptomen van depressie, eetstoornissen en verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Ook gaat het vaak samen met angststoornissen, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Het is daarom belangrijk bij dergelijke klachten (of een mildere variant daarvan) het zelfbeeld bij de cliënt uit te vragen, zodat kan worden bepaald of de COMET training een positieve bijdrage kan leveren hierbij. 

Hoe kan ik de COMET training inzetten?

 • De COMET training kan zowel in groepen als individueel worden toegepast. Liv biedt de individuele training aan, echter is de inhoud van de oefeningen binnen de module ook toepasbaar als huiswerk voor een groepstraining. 
 • De training neemt zo'n 30 tot 50 minuten per sessie in beslag, afhankelijk van de insteek van de behandelaar en de inzet van de cliënt. Dit wordt in ongeveer acht weken gedaan door de vijf stappen van de COMET te volgen. Om tot het gewenste resultaat te komen is het belangrijk om deze stappen zorgvuldig en in vaste volgorde te volgen. Uit studies is gebleken dat er ongeveer 8 weken tijd nodig is om een verandering te zien in de zelfwaardering.
 • Een sessie bestaat uit een introductie en het bijbehorende huiswerk. Het maken van het huiswerk door de cliënt (in eigen tijd) en het bespreken van dit huiswerk in een volgende afspraak.
 • Dit is naar eigen invulling van de behandelaar en cliënt: de één zal de voorkeur hebben om de cliënt meer zelfstandig te laten doen, de ander zal de cliënt meer bij de hand willen nemen. 
 • Wanneer de ene sessie is afgerond, kan de volgende sessie worden gestart en daarbij de bijbehorende oefening worden geactiveerd voor de cliënt. 

COMET training in de Liv applicatie

 
Binnen Liv hebben we verschillende oefeningen die aansluiten bij de COMET training. Deze zijn onderverdeeld in vijf stappen en vormen een weg naar een positiever zelfbeeld

 • Stap 1: Je negatieve zelfbeeld vaststellen 
 • Stap 2: Je tegengestelde zelfbeeld benoemen 
 • Stap 3: Je positieve eigenschappen verhelderen 
 • Stap 4: Je tegengestelde zelfbeeld voelbaar maken 
 • Stap 5: Je negatieve en positieve zelfbeeld combineren 

In de toolbox van elke specifieke oefening hierboven wordt meer toelichting gegeven over de inhoud van de oefening. De uitgebreide handleiding voor de COMET training biedt specifieke handvaten voor het inzetten van de training per onderdeel. Zo kan je als behandelaar deze oefening optimaal insteken en weet je de achterliggende gedachtes. 

Meer weten over Liv?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw praktijk? Laat het ons weten, we staan voor je klaar om je te helpen. 

Neem contact op

Meer artikelen