Over ons

Liv is ontstaan vanuit de Innovatiewerkplaats ‘E-health voor de Praktijkondersteuner huisarts’. Deze innovatiewerkplaats is onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing en wordt gefinancierd door de betrokken partners  met als doel het stimuleren van publiek-private samenwerking omtrent vraagstukken in de zorg.

De innovatiewerkplaats (IWP) heeft als doel het ontwikkelen van online tools die de POH kan inzetten bij de begeleiding van cliënten (‘blended’; in combinatie met face-to-face gesprekken). 

In de IWP wordt samengewerkt door onderzoekers en studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie, Communicatie en Multimedia Design aan de Hanzehogeschool en onderzoekers van het lectoraat Personalised Digital Health Coolminds en Coachjezelf.

LIV is ontwikkeld door: